banner_khtt

Home » Thành lập công ty TNHH » Quy định về sổ đăng ký thành viên cty TNHH

Quy định về sổ đăng ký thành viên cty TNHH

Quy định về sổ đăng ký thành viên cty TNHH1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh
doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;….

1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;
c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn;
d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;
đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.
2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Hãy đến với chúng tôi Công ty TNHH Khoa học Trí tuệ bạn sẽ được phục vụ và mọi thủ tục sẽ được thực hiện theo như ý bạn muốn  trong thời gian ngắn nhất.Mọi khó khăn của bạn sẽ được giải quyết.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất định bạn sẽ hài lòng. Hotline:0928191916

 

Quy định về sổ đăng ký thành viên cty TNHH

Cách thức đăng ký sổ thành viên

Tư vấn sổ đăng ký thành viên cty TNHH

  


© 2012 lapcongty.com.vn · RSS · Designed by Công ty thiết kế web · Powered by VinaDesign