từ vựng tiếng anh công ty, tag của Lập công ty, nội dung mới nhất về từ vựng tiếng anh công ty, Trang 1


.
Tình huống 89: Sáp nhập công ty - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 89: Sáp nhập công ty - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Từ vựng, mẫu câu giao tiếp đàm thoại cho tình huống sáp nhập công ty