banner_khtt

Hồ sơ đăng ký

Thủ tục lập công ty

// Mar 29th, 2012
Thủ tục lập công ty được chúng tôi hổ trợ thực hiện một cách nhanh nhất. Hoàn tất thủ tục cho quý khách hang. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm,... 
More »

Đăng ký sở hữu trí tuệ khác

Công bố chất lượng mỹ phẩm

// Feb 8th, 2012
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường. Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà... 
More »
© 2014 lapcongty.com.vn · RSS · Designed by Công ty thiết kế web · Powered by VinaDesign