Giới thiệu sàn gỗ công nghiệp Gago, tag của Lập công ty, nội dung mới nhất về Giới thiệu sàn gỗ công nghiệp Gago, Trang 1


.
Giới thiệu sàn gỗ công nghiệp Gago

Giới thiệu sàn gỗ công nghiệp Gago

Sàn gỗ Gago là sản phẩm sàn gỗ công nghiệp được sản xuất tại Trung Quốc với công suất nhà máy 3,5 triệu m3 mỗi năm. Đây là nhà máy sản xuất gỗ lớn và cũng là nhà máy duy nhất có thể tự đáp ứng được nhu cầu đầu vào từ khâu trồng rừng, sàn xuất nguyên